Svarīga ziņa! Important message

Šomēnes es no šī bloga atvadīšos uz visiem laikiem. Līdz mēneša beigām ierakstus centīšos likt gan šeit, gan jaunajā blogā, bet pēc tam, tikai jaunajā. Tādēļ, ja vēlaties arī turpmāk lasīt manu blogu - sāciet to darīt http://sirdschukstiklusumaa.wordpress.com/
Paldies!

This month I'll say good-bye for ever to this blog. Till the end of this month I'll try to post both here and in my new blog, but after that, only in the new one. So, if you're willing to go on reading my blog - start doing it http://sirdschukstiklusumaa.wordpress.com/

Thank you!

trešdiena, 2009. gada 7. janvāris

Dari to, ko tu dari, tad, kad tu to dari


"A famous Zen story describes a teacher who told his students to put their full attention on whatever they were doing, one thing at a time. They practiced hard. They ate while they ate and read while they read. One day, they noticed that the teacher was eating breakfast and reading the newspaper. A brave student approached him, bowed, and said, "Teacher, you tell us to walk while we walk and talk while we talk. But we notice that while you eat, you read." The teacher nodded his head and said, "When you eat, eat, when you read, read, but when you eat and read, eat and read."


Slavens Zen ( dzenbudisma?) stāsts vēsta par skolotāju, kurš teicis saviem studentiem, lai lai velta pilnīgu uzmanību tam, ar ko viņi nodarbojas, uz tikai to vienu lietu.Viņiem gāja grūti ". Tie ēda, kamēr tie ēda un lasīja, kamēr tie lasīja. Vienu dienu, viņi pamanījuši, ka skolotāja ēda brokastis un lasīja avīzi. Kāds drosmīgs students tuvojās viņam, paklanījās, un teica: "Skolotāj, jūs likāt mums staigāt, kamēr mēs staigājam un runāt, kamēr mēs runājam. Bet ēs ievērojām, ka, kamēr jūs ēdat, jūs lasāt." Skolotājs pamāja ar galvu un teica: "Kad jūs ēdat, ēdiet, kad jūs lasāt, lasiet, bet, ja jūs ēdat un lasāt, ēdiet un lasiet."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Par mani

Mans fotoattēls
Dzimu, augu, visu savu līdzšinējo mūžu dzīvoju vēju (vētru), mūzikas un salauzto lietussargu pilsētā Liepājā... Te arī meklēju savu dzīves ceļu un pavadoni šajā ceļā. Laiku īsinu skatoties filmas, lasot grāmatas, darbojoties ar savām meitenēm (sune un kaķe), bet tomēr tam visam pāri ir krustiņošana. Esmu cilvēks ar savu reliģiju, kas nav ne īsti pagānu ne īsti kristiešu, tāpēc kristīgos simbolus nenēsāju un reliģiskās diskusijās cenšos neiesaistīties. Ja ir no kā un kam, tad mīlu gatavot un par dzīves lielākajām baudām uzskatu ēšanu un gulēšanu.

Arhīvs